Adatkezelési nyilatkozat

Magyar
English
România

Márka Üdítőgyártó Kft. adatkezelési tájékoztató

A Márka Üdítőgyártó Kft. (cgj.: 03-09-131142, adószám: 12218620-2-03, székhely: 6055 Felsőlajos, Márka Ipartelep 1., weblap: http://www.markaudito.hu, a továbbiakban Márka Üdítőgyártó Kft., mint szolgáltató, vagy adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Márka Üdítőgyártó Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Márka Üdítőgyártó Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenység megfelel a jelen tájékoztatóban és az információs önrendelkezési és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.), valamint az EU 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletében (továbbiakban: GDPR) meghatározott elvárásoknak.

A Márka Üdítőgyártó Kft. elkötelezett fogyasztói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Márka Üdítőgyártó Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fogalmak